การเข้าใช้งานผ่านระบบ webmail@car.chula.ac.th สามารถใช้ได้ 2 ช่องทาง

1. เข้าใช้ผ่านโปรแกรมเดิม :  Squirrel mail
2. เข้าใช้ผ่านโปรแกรมใหม่ :   roundcube

3. หากต้องการเปลี่ยน password ให้ คลิกที่นี่

******************************************
/// ถ้าต้องการอ่านข่าวสารในสถาบัน คลิกที่นี่    (อ่านได้เมื่อท่านอยู่ที่สถาบันฯ เท่านั้น)